Alkolås – like selvfølgelig som alarm?

 
Alkolås er et produkt som måler alkohol i pusteluften til sjåføren og hvor startsperren kobles inn ved alkoholholdig resultat. Trafikkulykker som skyldes alkohol eller andre rusmidler er et stigende samfunnsproblem.  Alkolås fungerer på samme måte som en alkotester, ved måling av promille fra pusteluften. Alkolås bidrar til:
  • Alkolås forhindrer promillekjøring
  • Alkolås forebygger ulykker ved kjøring i alkoholpåvirket tilstand
  • Alkolåsen lar seg ikke misbruke
  • Alkolås gir mulighet for periodiske gjentatte tester
  • Alkolås registrerer alle hendelser i dataloggen
  • Alkolås øker sikkerheten for bilfører, passasjerer og andre trafikanter
  • Alkolås kan bedre transportselskapenes image
  • Alkolås kan medføre varige endringer i trafikk relatert adferd